studio filming on a digital camera студійне фільмування на цифрову фотокамеру

5000
 • Studio filming on a digital camera. Studio rental, three hours of photographer work, the opportunity to use studio props and accessories. Ten best photos in basic processing. Print two of the best photos framed.
 • The price is UAH 5,000
 • Студійне фільмування на цифрову фотокамеру. Оренда студії, три години роботи фотографа, можливість використовувати студійний реквізит та аксесуари. Десять кращих фото у базовій обробці. Друк двох найкращих світлин з оформленням у раму.
 • Ціна 5000 грн

ANALOG BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHY АНАЛОГОВА ЧОРНО-БІЛА ФОТОЗЙОМКА

8000
 • Studio photography on black and white film. Four hours of studio rental, 3-4 artistic images or plots. Possibility to use studio props and accessories. Manual development of photographic film in our own laboratory, possibly in the presence of the customer. Film scanning and retouching of the best photos from negatives. Print two of the best photos framed.
 • The price is UAH 8,000
 • Студійне фотографування на чорно-білу фотоплівку. Чотири години оренди студії, 3-4 художні образи чи сюжети. Можливість використовувати студійний реквізит та аксесуари. Ручне проявлення фотоплівки у власній лабораторії, можливо у присутності замовника. Сканування фотоплівки та ретуш кращих фото з негативів. Друк двох найкращих світлин з оформленням у раму.
 • Ціна 8000 грн

Sale of exclusive author's photos Продаж екслюзивних авторьких світлин

500
 • Sale of exclusive author's photos. A large selection, different plots, sizes, design options. Prices for any budget. From 500 to 200,000 UAH
 • Продаж ексклюзивних авторських світлин. Великий вибір, різні сюжети, розміри, варіанти оформлення. Ціни на будь-який бюджет. Від 500 до 200000 грн

Rent of a photo studio of 200 m2/ photo laboratory of analog photography Оренда фотостудії 200м2/ фотолабораторіі аналогової фотографії

500
 • Renting a photo studio for photography/filming or conducting lectures, master classes, anal manual photo duke laboratory. UAH 500 per hour, minimum rental time 3 hours. Discounts from the fourth hour of rental.
 • Оренда фотостудії під фото/фільмування або проведення лекцій, майстер-класів, лабораторіі аналового ручного фотодуку. 500 грн за годину, мінімальний час оренди 3 години. Знижки з четветрої години оренди.

Creation of an author's photo project on behalf of the customer Створення авторського фотопроєкту за дорученням замовника

10000
 • Creating an author's project. Negotiated individually and carefully. Prices are negotiable. From UAH 10,000 per plot.
 • Створення авторського проєкту. Оговорюється індивідуально та ретельно. Ціни за домовленістю. Від 10000 грн за сюжет.